Тиждень моніторингу в ПВНЗ «Буковинський університет»

З метою забезпечення якості освітньої діяльності в ПВНЗ «Буковинський університет» з 25 до 29 вересня 2023 року був проведений тиждень моніторингу. За цей період студенти всіх освітніх ступенів, освітньо-професійних програм, курсів і форм здобуття освіти взяли участь в анкетуваннях: «Оцінка якості освітньої діяльності», «Матеріально-технічна база та безпека освітнього середовища», «Оцінка якості змісту та реалізації ОПП», «Соціально-психологічне середовище у закладі освіти», «Викладач очима студента».

Також в опитування щодо якості освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» брали участь науково-педагогічні працівники.

Результати моніторингу були обговорені на спільному засіданні центру забезпечення якості освіти та науково-методичної ради факультету інформаційних технологій та економіки і надалі будуть обговорені на засіданні Вченої ради.

Об’єктивні відповіді усіх учасників навчального процесу сприятимуть удосконаленню якості освітньої діяльності в університеті.