Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

Утєхін Ігор Борисович

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Кельбя Стелла Георгіївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Гудима Мирослава Мирославівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Пелипчук Світлана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше
Кушнір Ярослав Вікторович

Викладач

Детальніше
Мертікарь Таміла Сергіївна

Викладач

Детальніше
Кантемір Сергій Олександрович

Викладач

Детальніше

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін проводить підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою: «Актуальні проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах діджиталізації».

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів: основи римського приватного права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, конституційне право України, цивільний процес, земельне право, господарське право, фінансове право, екологічне право, житлове право, правове регулювання відносин власності, складання юридичних документів з цивільного процесу, правові основи підприємницької діяльності, виконавче провадження, право мас-медіа, правове регулювання інвестиційної діяльності, нотаріат України, цивільне та сімейне право, складання юридичних документів з адміністративного права.

Члени кафедри беруть активну участь в наукових заходах, які проходять як в нашому закладі так і за межами. Окрім цього, кафедра проводить на факультеті тематичні заходи: круглі столи, зустрічі, брейн ринги тощо. На базі кафедри працює студентський науковий гурток «Молодий цивіліст» та діє юридична клініка, яку очолює доцент Утєхін І.Б.

Утєхін Ігор Борисович – завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: приватне право

Викладає дисципліни: цивільне та сімейне право, цивільне право: практикум.

Е-mail: utehin.igor2017@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=isDq9xQAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3937-4523

 

1989-1991 рр. навчався на правознавчому відділенні Чернівецького кооперативного технікуму, який закінчив з дипломом з відзнакою.

1991-1997 рр. працював в юридичному відділі ВО «Чернівцілегмаш», та у інших  чернівецьких підприємствах.

1998 році закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича.

2009 р. – захистив кандидатську дисертацію  «Виконання договорів з передачі майна у власність» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право, сімейне право, цивільний процес та міжнародне приватне право», яку виконав на кафедрі цивільного права КНУ ім. Т. Шевченка.

2012 – отримав вчене звання доцента.

Є куратором студентського наукового гуртка «Молодий цивіліст»

 

Нагороджений подякою Міністерства освіти та науки України у 2021 році.

У 2022 році пройшов стажування в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за темою «Сучасні методики навчання здобувачів юридичної освіти з дисциплін приватно-правового спрямування».

Займається дослідженням питань пов’язаних з договірним регулюванням приватних відносин як в Україні так і за її межами.

 

Має 44 публікації, є співавтором трьох сучасних підручників  з Цивільного права, має 2 монографії та 10 навчально-методичних праць.

Постійно публікується у фахових та науково-популярних виданнях за приватно-правовою тематикою. Має досвід практичної діяльності у юридичній службі підприємства – 8 років.

Основні наукові праці:

Монографії:

– Правові інститути в умовах світових процесів глобалізації: проблеми та перспективи розвитку. Монографія за ред. д.ю.н. О.М. Селезньової. Чернівці: Місто, 2023. – С. 94-124 (Розділ 3)

– Виконання договорів з передачі майна у власність. Монографія. Чернівці, Місто, 2015 – 265 с.

 

Підручники:

– Цивільне право. Особлива частина: підручник./ під ред. проф. Р.Б. Шишки. – 2-е вид. доп. і перероб.К.: Ліра-К, 2018.  – 996 с. (Гл.9,10)

– Цивільне право. Особлива частина: підручник./ під ред. проф. Р.Б. Шишки. – 3-е вид. доп. і перероб.К.: Ліра-К, 2020. – 984 с. (Гл. 9,10)

– Цивільне право. Особлива частина: підручник./ під ред. проф. Р.Б. Шишки. – 4-е вид. доп. і перероб.К.: Ліра-К, 2022 – 948 с. (Гл. 9, 11)

 

Навчально-методичні посібники:

– Цивільне право: загальна частина. Навчально-методичний посібник. 2-е вид. доп. і перероб. – Чернівці: Місто, 2017. – 88 с.

– Тести з дисципліни «Цивільне право». Посібник. 2-е вид. доп. і перероб. – Чернівці.: Місто, 2017. – 56 с.

–  Методичні рекомендації для написання курсової роботи з цивільного права. Методичний посібник. 2-е вид. доп. і перероб. – Чернівці.: Місто, 2017 – 24 с.

– Цивільне право: загальна частина. Навчально-методичний посібник. 3-е вид. доп. і перероб. – Чернівці: Місто, 2022. – 87 с.

– Тести з дисципліни «Цивільне право та сімейне право». 3-е вид. доп. і перероб. – Чернівці.: Місто, 2022. – 67 с.

– Методичні рекомендації для написання міждисциплінарної курсової роботи. Методичний посібник. – Чернівці.: Місто, 2022. – 26 с. (у співавторстві)

 

Статті в українських фахових виданнях:

– Утєхін, І. Б. (2018). Договір купівлі-продажу майнових прав: теорія та практика. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка2(82), 196-205. https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/128

– Утєхін, І. (2020). Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка3(91), 239-249. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.239-249

– Утєхін, І. Б. (2021). Елементи належного виконання за договором на проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка3(95), 233-240. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.233-240

– Утєхін І.Б. (2022).Відповідальність за договором на проведення клінічних випробувань лікарський засобів . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 1(97) 181-189. https://www.researchgate.net/publication/363395605_VIDPOVIDA

– Утєхін І.Б. (2023) Захист прав споживачів в Україні та ЄС: сучасний стан та перспективи . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 2 (102): 216-228.

– Утєхін І.Б. (2023) Виконання споживчого договору в Україні та Європейському Союзі : загальні положення.  Вісник Луганського навчально-наукового інституту справ імені Е.О. Дідоренка. Вип. 4(104) : 228-240 DOI: 10.33766/2786-9156.104. 228-24

 

Доповіді на конференціях:

– Призупинення виконання договірного зобов’язання // Інформаційні технології ,економіка та право : стан та перспективи розвитку .(  ІТЕП-2018). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів , 19-20 квітня 2018 р. ПВНЗ «Буковинський університет».-Чернівці 2018.  -С.12-14.

– Про обрання належного способу захисту цивільних прав// Інформаційні технології ,економіка та право : стан та перспективи розвитку .(  ІТЕП-2017). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів , 27-28 квітня 2017 р. ПВНЗ «Буковинський університет».-Чернівці 2017.  -С.22-23.

– Утєхін І.Б. Особливості дії авторських прав у сучасних умовах ІТ технологій // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2019) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів : 10-11 жовтня, 2019. – С. 45-46.

×

Кельбя Стелла Георгіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: дві вищі (юридична та економічна)

Знання мов:

– українська та румунська (володіє вільно)

– англійська та французька (середній рівень)

 

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

Стелла Георгіївна розпочала свою трудову діяльність в 2002 році помічником судді Першотравневого районного суду (м.Чернівці). З 2003 року займається приватною юридичною практикою. В 2007 році прийнята на посаду заступника декана факультету комп’ютерних систем і технологій ПВНЗ «Буковинський університет». В 2009 році переведена на посаду заступника декана юридичного факультету Буковинського університету.

26 жовтня 2012 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

30 червня 2015 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2020 року – декан юридичного факультету.

 

Досвід роботи:

– робота з потенційними абітурієнтами факультету;

– вироблення стратегії розвитку факультету;

– забезпечення професійної освіти студентів-юристів;

– співпраця та підтримка міжнародного спілкування у професійній сфері викладацького складу та студентів.

С.Г. Кельбя плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру, монографій. Керівник виробничої практики, курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» та магістерських робіт «магістр», керівник факультетських науково-практичних конференцій та семінарів. Під керівництвом Стелли Георгіївни студенти університету здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з права серед студентів-правників.

Неодноразово проходила підвищення кваліфікації як за кордоном так і на Україні.

Вміло організовує роботу факультету, є авторитетом і наставником для студентів та викладачів. Проводить навчання студентів у комплексі, реалізуючи практичні, виховні, освітні цілі, використовуючи методи компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу. На високому рівні організовує та проводить виховні години, круглі столи. Спрямовує та організовує участь студентів та викладачів у науково-практичних конференціях та благодійних акціях.

С.Г. Кельбя творча, ініціативна особистість, використовує прогресивний досвід, сучасні методи організації роботи колективу. Приділяє багато уваги удосконаленню навчально-виховного процесу. Приймає активну участь у суспільному житті університету, користується авторитетом серед співробітників, викладачів та студентів.

Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради та професійних спілок. Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами президента університету.

×

Гудима Мирослава Мирославівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: дві вищі (юридична та педагогічна).

Знання мов: українська, російська (вільно), англійська (середній рівень).

E-mail: myroslava.gudyma@gmail.com

 

У 2008 році закінчила факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ імені Юрія Федьковича і отримала кваліфікацію магістра. У 2009 році закінчила юридичний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» за кваліфікацією магістра.

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки: Мирослава Мирославівна 2009 року розпочала свою педагогічну діяльність на посаді викладача кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет», де й працює до сьогодні. У 2009 році була прикріплена на кафедру цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і розпочала роботу з написання кандидатської дисертації на тему «Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Васильєвої Валентини Антонівни. Захист кандидатської роботи відбувся 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, м. Київ.

У 2012 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У 2014 році переведена на посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет». 2015 року М. М. Гудимі присвоєно вчене звання доцента. 2016 року вийшло друком монографічне дослідження за назвою «Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України». Наразі є доцентом кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» та докторантом кафедри цивільного права навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

Коло наукових інтересів: договірне право, договір про надання туристичних послуг, право власності та інші речові права, проблематика переходу права власності та інших речових прав, правонаступництво у праві власності.

Гудима М.М. є автором більше ніж 50 наукових публікацій, учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, розробником багатьох методичних посібників, які сприяють ефективному опанування студентами фахових юридичних дисциплін.

Мирослава Мирославівна є керівником виробничої практики студентів, науковим керівником написання курсових робіт та проведення магістерських досліджень, учасником факультетських науково-практичних конференцій та науково-педагогічних семінарів. Гудима М. М. вміло організовує участь студентів у науково-практичних конференціях, круглих столах.

Гудима М. М. ефективно здійснює педагогічну діяльність, зарекомендувала себе як відповідальний досвідчений педагог. Навчальні заняття проводить на високому методичному рівні, застосовує інноваційні форми і методи навчання, широко використовує дослідницькі методи, що сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей студентів, реалізації творчого підходу до вирішення проблем, самостійності планування, організації й контролю студентами своїх знань та дії. Викладач широко використовує можливості інформаційно-комунікаційних технологій, використовує мультимедіа – продукти при проведенні навчальних та контрольних занять.

Мирослава Мирославівна ефективно виконує свої обов’язки куратора групи, є надійним наставником студентів, ефективно організує систему довірчих відносин через різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для індивідуального самовиразу кожного студента і розвитку кожної особистості, прививає студентам загальнолюдські цінності, заохочує їх до участі в благодійних акціях.

×

Пелипчук Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін.

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук (Теорія і методика професійної освіти)

Вчене звання: Доцент

Тематика наукових досліджень: Педагогіка та методика викладання у вищій школі, психологічні аспекти фахової освіти

Тел.: (0372)550611

E-mail: svetapelipchuk@gmail.com

Пелипчук Світлана Михайлівна – перший проректор університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: педагогічна, економічна та юридична.

 

Державні та відомчі нагороди:

– нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (наказ №252-к від 22.05.2000р.);

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 670-к від 19.07.2004р.);

– відзнака «За розбудову освіти»;

– грамоти облдержадміністрації, обласної ради, міської ради, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, нагороди ПВНЗ «Буковинський університет».

 

Пелипчук Світлана Михайлівна у 1994 році закінчила педагогічний факультет Чернівецького національного університету та працювала вчителем початкових класів загальноосвітньої школи №41 м. Чернівці. З 1999 року працювала заступником директора з заочного навчання Чернівецького фінансово-юридичного коледжу, згодом з 2001р. – проректором з заочної форми навчання Чернівецького фінансово-юридичного інституту, Буковинського інституту, який у 2006р. отримав статус університету.

Рішенням президії ВАК України від 20.09.2007р. Пелипчук С.М. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». З 2007р. – перший проректор ПВНЗ «Буковинський університет», доцент кафедри філологічних дисциплін за професійним спрямуванням за суміщенням посад. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 25.01.2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

За останні десять років Світлана Михайлівна Пелипчук приймає активну участь у розбудові закладу вищої освіти міста Чернівці – «Приватного вищого навчального закладу Буковинський університет», який за 25 років випустив понад 16 тисяч фахівців з комп’ютерних наук, права та економіки. За її сприянням у 2010 році завершено будівництво нового навчального корпусу на 1000 студентів, Буковинський університет занесено до «Золотої книги української еліти».

При безпосередній участі Пелипчук С.М., навчальний заклад став дипломантом міжнародних та республіканських виставок у номінаціях «За швидкі темпи розвитку матеріальної бази», «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління», «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти».

Пелипчук С.М. плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, автор 57 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, навчального посібника з грифом МОН. Під її керівництвом на базі університету проводяться міжнародні, республіканські та регіональні науково-практичні конференції, теоретичні семінари, обласні предметні олімпіади.

×

КУШНІР Ярослав Вікторович – викладач кафедри фундаментальних правових дисциплін, (куратор юридичної клініки університету)

Народився 30 грудня 1995 року в селі Стальнівці, Новоселицького району Чернівецької області, громадянство України.

Знання мов: українська, російська, румунська (вільно), французька (середній рівень).

Викладає дисципліни: Земельне право, податкове право, історія та культура України, історія: Україна і світ, захист України, судово-бухгалтерська експертиза.

Е – mail: iaroslav555@ukr.net

Освіта: дві вищі (право та облік і оподаткування)

 

З 2011 – 2015 рр. навчався в коледжі Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет» на юридичному факультеті, де здобу диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю право з відзнакою.

З 2015 – 2016 рр. навчався у Приватному вищому навчальному закладі «Буковинський університет», де здобув повну вищу освіту за спеціальність право диплом бакалавра права з відзнакою.

З 2016 – 2017 рр. навчався у Приватному вищому навчальному закладі «Буковинський університет», де здобув повну вищу освіту за спеціальність право диплом магістра права з відзнакою.

З 2016 – 2018 рр. навчався на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 28 липня 2018 року прийняв присягу на вірність народу України. Військове звання: молодший лейтенант запасу.

З 2019 – 2021 рр. навчався в Чернівецькому торговельно – економічному інституті Київського національного торговельно – економічного університету, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю облік і оподаткування, диплом бакалавра з відзнакою.

 

Досвід роботи:

З 2016 і по 2019 рік начальник відділу кадрів та юридичного забезпечення Мамалигівської об’єднаної територіальної громади, посадова особа органів місцевого самоврядування;

З 2019 року по жовтень 2020 року помічник голови Новоселицького районного суду Чернівецької області;

Також займався викладацькою діяльністю при Буковинській малій академії наук учнівської молоді близько одного року за зовнішнім сумісництвом на посаді викладача з правознавства;

З листопада 2020 року по вересень 2021 року юрисконсульт Топорівської об’єднаної територіальної громади;

З січня 2021 року по грудень 2021 року ст. юрисконсульт ТзОВ «Інтелект Груп» за зовнішнім сумісництво;

З січня 2022 року по серпень 2022 року завідувач сектором правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

З серпня 2022 року по сьогоднішній день викладач кафедри фундаментальних правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет»;

З жовтня 2022 року по сьогоднішній день юрисконсульт ПП «НАФТА БУК.ОІЛ» за зовнішнім сумісництвом.

Присвоєно 5 (п’ятий) ранг державного службовця.

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» на тему: «Застосування сучасного змісту освіти, методик та технологій навчання правознавства, громадянської освіти та історії», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СЕ № 02125697/5986-22,
 2. Всеукраїнський науково – практичний семінар на тему: «Забезпечення пріоритетності інноваційних технологій у формуванні змісту освіти» Сертифікат № ПК – 1193,
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації з історії та культури в Центрі українсько – європейського наукового співробітництва на тему: «Міфи та стереотипи в українській історії», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № АDV – 141120-HIS.

 

Основні наукові праці:

Монографії:

Кушнір Я.В. Правові інститути в умовах світових процесів глобалізації: проблеми та перспективи розвитку: монографія. – Чернівці: Місто, 2023. – 237 с.

Навчально-методичні посібники:

1.Кушнір Я.В. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності: 081 «право», 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування», 122 «комп’ютерні науки». Методичний посібник. Чернівці: Місто, 2023.

2.Кушнір Я.В., Утєхін І.Б., Гудима М.М. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Земельне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності: 081 «право». Методичний посібник. Чернівці: Місто, 2023.

Статті в українських фахових виданнях:

1.Кушнір Я.В. Ринкові економічні перетворення Леоніда Кучми (розпаювання) // Всеукраїнське науково – підвищення кваліфікації Волинський національний університет імені Лесі Українки  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Громадська організація «Інститут світової політики» Волинська крайова організація  Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка  Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 2022 – С. 41 – 45,

2.Кушнір Я.В. Особливості одержання дозволу на розміщення тимчасової споруди модульного типу для провадження підприємницької діяльності // матеріали науково – практичної конференції ПВНЗ «Буковинський університет «Право та педагогіка» м. Чернівці 2023

 

Викладач Ярослав Вікторович активно займається підготовкою студентів фахового коледжу до всеукраїнських олімпіад з історії України і світу за результатами роботи якого у 2022 – 2023 роках студенти першого курсу принесли не один диплом по призові місця.

Ярослав Вікторович також є юристом практиком в сфері земельного, податкового та господарського права у зв’язку з чим поєднує професійну та педагогічну діяльність буду одночасно куратором юридичної клініки університету та викладачем, засідання якої проводяться за його ініціативи щотижнево на яких обговорюються актуальні зміни в законодавстві.

×

Мертікарь Таміла Сергіївна – викладач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін.

Викладає дисципліни: англійська мова, англійська мова (за професійним спрямуванням).

Додаткова інформація:

Коротка автобіографія:

Народилася 13 червня 1995 року в селі Замостя Вижницького району Чернівецької області.

20011-2017 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Англійська мова та література” та здобула кваліфікацію магістра філології.

З вересня 2019 року працює в ПВНЗ «Буковинський університет».

 

Навчально-методичні посібники:

1) Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов 2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р.

2) Методичні рекомендації по проведенню ДПА з іноземних мов 2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р.

3) Спецкурс для вчителів іноземної мови «Реалізація Концепції Нової української школи: Виховання характеру дітей у межах навчання іноземних мов».

 

Організаційна робота:

1) Контроль проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (2018 р., 2019 р.)

2) Підготовка та проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (2018 р., 2019 р.)

3) Проведення відбірково-тренувальних зборів для переможців III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови для участі у IV етапі.

4)Перевірка відкритої частини ЗНО з англійської мови (2017 р, 2018 р, 2019 р.)

×

Кантемір Сергій Олександрович – викладач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін.

Наукові інтереси: семасіологія, лінгвостатистика, прототипна семантика та лінгводидактика

Викладає дисципліни: фахову німецьку мову.

E-mail: serhii.kantemir@gmail.com

 

1990 року здобув вищу освіту на факультеті іноземних мов Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича (диплом з відзнакою).

1991 – 2006рр. викладав фахову німецьку мову на природничих та гуманітарних факультетах ЧНУ.

2001 – 2003рр. працював заступником декана факультету іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

2003 року захистив кандидатську дисертацію «Синтагматичні та парадигматичні властивості прикметників кольору в німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

2006 року присвоєно вчене звання доцента.

2006 – 2014рр. працював на посаді доцента кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства ЧНУ.

2015 року виконував обовʼязки завідувача кафедри сучасних європейських мов БДФЕУ, працював на посаді доцента кафедри.

2005 року нагороджено почесною грамотою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 2015 року нагороджено грамотою Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

1995 – 2024рр. пройшов стажування понад шістдесят разів в університетах Німеччини (Геттінген, Аугсбург та ін.) та Goethe-Institut (Берлін, Мюнхен, Фрайбург та ін.), організованих Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Goethe-Institut та Балтійською академією м. Любек (Німеччина). З 2020 року стажування відбувається в онлайн- форматі.

Має понад сорок публікацій, є співавтором трьох сучасних підручників, рекомендованих Міністерством освіти та науки України, є автором багатьох навчально-методичних праць.

З 2005 р., окрім основної професійної та наукової діяльності, веде курси німецької мови та підготовчі курси для іспитів на рівнях А1 – C1 в Центрі німецької мови у Чернівцях (партнера Goethe-Institut Ukraine).

З 2007 року працює педагогічним керівником Центру німецької мови у Чернівцях (партнера Goethe-Institut Ukraine).

З 2015 року є сертифікованим екзаменатором Goethe-Institut для мовних іспитів на рівнях A1 Fit, A2 Fit, B1, B2. Має сертифікати про володіння німецькою мовою на рівнях С1 та С2.

2017 року, разом з організаційним керівником Центру німецької мови в Чернівцях Юлею Мельник, уклав угоду про співпрацю з Goethe-Institut Ukraine.

 

Основні наукові праці:

Підручники:

 • Zu gutem DEUTSCH: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців): Навчальний посібник. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 364 с. (у співавторстві)
 • Zu gutem DEUTSCH: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців): Навчальний посібник. – 2-е вид., стереотип. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 432 с. (у співавторстві)
 • Zu gutem DEUTSCH: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців): Навчальний посібник. – 3-е вид., стереотип. – Чернівці: Технодрук, 2024. – 432 с. (у друці)

Статті в закордонних фахових виданнях:

 1. Kantemir S. Vergleichende Analyse der polysemen Mikrostrukturen von Land – Volk – Staat und zemlia – narod – derzhava in der deutschen und ukrainischen Presse / Sergej Kantemir // Issues in Quantitative Linguistics / Kelih, E. et al. (eds.). – Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2011. – Vol. 2. – S. 57–74.
 2. Kantemir S. Vergleichsdimensionen der lexikalisch-semantischen Typologie / S. Kantemir // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik / L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kątny, H. Roll (Hrsg.). – Frankfurt/Main : Peter Lang, 2013. – S. 61–69.

Доповіді на конференціях:

 • Сучасні критерії розмежування полісемії та омонімії // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація в європейському мовному просторі» (12-15 травня 2015 р.). – Чернівці : Технодрук, 2015. – С. 28-34.
 • Ergebnisse einer Untersuchung von quantitativen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten der Polysemie im Lexikon // XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 31.07.-04.08.2017. – Fribourg / Freiburg (Schweiz), 2017. – (Präsenz-Vortrag).
 • Projektorientierte Lehreraus- und -weiterbildung mit DLL // XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 15.- 20.08.2022. – Wien (Österreich), 2022. – (Online-Vortrag).
×