Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін проводить підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Науковий потенціал кафедри: завідувач кафедри – Утєхін Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, доцент, та члени кандидати юридичних наук, доцент – Кельбя С.Г., доцент – Гудима М.М., викладач Декуш Н.О. та асистент Дудник Т.О.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою: «Актуальні проблеми правового регулювання приватних відносин в умовах діджиталізації».

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів: основи римського приватного права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, конституційне право України, цивільний процес, земельне право, господарське право, фінансове право, екологічне право, житлове право, правове регулювання відносин власності, складання юридичних документів з цивільного процесу, правові основи підприємницької діяльності, виконавче провадження, право мас-медіа, правове регулювання інвестиційної діяльності, нотаріат України, цивільне та сімейне право, складання юридичних документів з адміністративного права.

Члени кафедри беруть активну участь в наукових заходах, які проходять як в нашому закладі так і за межами. Окрім цього, кафедра проводить на факультеті тематичні заходи: круглі столи, зустрічі, брейн ринги тощо. На базі кафедри працює студентський науковий гурток «Молодий цивіліст» та діє юридична клініка, яку очолює доцент Утєхін І.Б.