Студентоцентризм – вектор розвитку освіти та підвищення якості освітніх послуг

За ініціативи студентського комітету на факультеті інформаційних технологій та економіки відбулась чергова зустріч здобувачів освіти зі своїми тьюторами.

Вкотре декан факультету доцент Тетяна Штерма наголосила на актуальності студентоцентризму як вектору розвитку освіти та підвищення якості освітніх послуг і реалізації студентоцентрованого підходу у процесі підготовки фахівців.

В свою чергу завідувачі кафедр доцент Ольга Артеменко та к.е.н. Наталія Рошко як тьютори, які координують процес навчання здобувачів галузі 12 «Інформаційні технології» та 07 «Управління та адміністрування» висвітлили питання вибору вибіркових дисциплін для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувача вищої освіти.