Правила прийому

Правила прийому до Фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2024 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги “.

Додаток 2 : “Перелік конкурсних предметів для вступників 2024 року на основі базової середньої освіти (БСО), повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (КР), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (НРК5), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (НРК5), освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5), освітнього ступеня бакалавра (НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7) “

Додаток 3 : “Вимоги до мотиваційних листів”.

Додаток 4 : “Порядок нарахування додаткових балів випускникам Підготовчих курсів”.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2024 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання для вступників 2024 року, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги”.

Додаток 2 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (результати зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту). Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР (НРК 6) на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти)”.

Додаток 3 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (результати зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту). Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР (НРК 6) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ, ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НРК 5)”.

Додаток 4 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (результати єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування). Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР (НРК 7) на основі освітнього ступеня БАКАЛАВР (НРК 6), МАГІСТР / СПЕЦІАЛІСТ (НРК 7)”.

Додаток 5 : “Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200 “.

Додаток 7 : “Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу”.

Додаток 8 : “Перелік предметних тестів єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7 “.

Додаток 9 : “Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 “.