Правила прийому

Правила прийому до Фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2022 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги “.

Додаток 2 : “Перелік конкурсних предметів для вступників 2022 року на основі базової загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр”

Додаток 3 : “Вимоги до мотиваційного листа”.

Додаток 4 : “Порядок нарахування додаткових балів випускникам Підготовчих курсів”.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2022 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання для вступників 2022 року, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги”.

Додаток 2 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2022 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА та для вступників 2022 року, які вступають на навчання для здобуття ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ за ОС БАКАЛАВР “.

Додаток 3 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2022 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОКР СПЕЦІАЛІСТА) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА”.

Додаток 4 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (результати національного мультипредметного тесту) 2022 рік вступу”.

Додаток 5 : “Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2022 році”.

Додаток 6 : “Прaвилa пpийoму до аспірантури ПВНЗ «Буковинський університет» на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році”.