Кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін

Селезньова Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Детальніше
Полонка Іванна Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Руснак Леся Михайлівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Детальніше
Морараш Галина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше
Білінська Людмила Володимирівна

Викладач

Детальніше
Марчук Валерій Трохимович

доцент кафедри за сумісництвом

Детальніше

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом «Розвиток правових інститутів в умовах входження України до глобального інформаційного простору».

Кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: теорія держави і права, теорія правотворчості, філософія влади, інформаційне право, міжнародне право, міжнародне публічне право, право Європейського Союзу, міжнародний захист прав людини, громадянська освіта, правове регулюванння кадрових документів, загальні правниці компетентності, трудове право, справочинство, право соціального забезпечення, криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес, судочинство, проблеми міжнародного кримінального процесу, порівняльне примінальне право, адвокатура України.

За ініціативи викладачів кафедри на юридичному факультеті видається Науково-методичний журнал “Право та педагогіка”.З метою інтеграції науково-дослідної роботи студентів кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін щороку проводить студентську юридичну науково-практичну конференцію із актуальних проблем юриспруденції.

За сприянням співробітників кафедри на юридичному факультеті постійно проводяться науково-пізнавальні семінари, інтелектуально-правові ігри, брейн-ринги, круглі столи із залученням практитів із різних сфер юриспруденції, відбуваються зустрічі із фахівцями з права – випускниками факультету.

Селезньова Ольга Миколаївна – завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: інформаційне право

Викладає дисципліни: інформаційне право, фінансове право та інші.

Е-mail: celezniov@gmail.com

 

2001-2006 рр. – навчалася на юридичному факультеті Економіко-правничого інституту м. Чернівці, по закінченню якого отримала диплом з відзнакою.

2007-2009 рр. – навчалася в аспірантурі Національного університету Державної податкової служби України (м. Ірпінь). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні».

2012 р. – отримала вчене звання доцента.

2015 р. – за спеціальністю 12.00.07 захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії» (Науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ).

 

Основні наукові праці:

Монографії:

 1. Soziookonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 banden. – Band – Shioda GmbH, 2018. – Р. 310-318.
 2. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні аспекти правового впливу на правопорушення в інформаційній сфері як виду неправомірної поведінки у сучасному суспільстві // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : колективна монографія / за ред. О. В. Козаченка та Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 768 с. – С. 361-379.
 3. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : монографія. – Чернівці : Місто, 2014. – 408 с.
 4. Селезньова О. М. Систематизація банківського законодавства України : монографія. – Чернівці : Місто, 2010. – 184 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Селезньова О. М. Інформаційне право України: навчально-методичні рекомендації : навчально-методичний посібник. – Чернівці : Місто, 2016. – 192 с.
 2. Селезньова О. М. Банківське право України: методика викладання навчального курсу та бібліографія: навчальний посібник. – Харків : Глобус, 2011. – 192 с.
 3. Селезньова О. М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія: навчальний посібник (рекомендовано МОН України). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – 200 с.

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 1. Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення // Інформація і право. – 2019. – № 3 (30). – С. 9-15.
 2. Селезньова О.Технологічні передумови формування інформаційного права: досвід США / О. Селезньова, Д. Храпко // jurnal juridic naţional: teorie şi practică. – 2017. – №  – С. 54-57.
 3. Селезньова О. М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права // Вісник Асоціації докторів філософії України. Спецвипуск «ІТ право». – Львів, 2016. – С.136-142.
 4. Селезньова О. М. Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права // Право України. – 2015. – № 4. – С. 145–149.
 5. Селезньова О. М. Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права // Держава і право : [збірник наук. праць]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 66. – С. 98–105.
×

Полонка Іванна Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: теорія держави і права, порівняльне правознавство, філософія права.

E-mail:ivanka.polonka@gmail.com

Дисертація: «Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз»  (спеціальність 12.00.01, захист – 2013 рік)

Курси, що читає:

 1. «Теорія держави і права»,
 2. «Міжнародне право»,
 3. «Міжнародне публічне право»,
 4. «Право Європейського союзу»,
 5. «Філософія влади»,
 6. «Теорія правотворчості»,
 7. «Громадянська освіта».

Освіта: вища. Полонка Іванна Анатоліївна у 2011 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр-права».

 

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації 8 років.

10 жовтня 2013 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

03 липня 2020 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2020 року – завідувач кафедрою професійних та спеціальних правових дисциплін.

Полонка І. А. має 69 публікацій, з них 64 наукового та 5 навчального характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 1 монографія, 1 колективна монографія, 31 наукова публікація у періодичних виданнях одна з яких включена до наукометричної бази Scopus та 5 навчально-методичних посібників.

У період із 26 грудня 2016 року по 28 грудня 2016 року в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юриста», за фахом «Юридичні науки».

Полонка І. А. отримала свідоцтво про рівень, що відповідає європейським стандартам В2 (CERTIFICATE №24910 the Conventional European Standard CEFR –  B2), виданий КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» (The First Kyiv State Courses of Foreign Languages ),17.12.2018р.

Полонка Іванна Анатоліївна розробила конспекти лекцій, завдання до семінарських та практичних робіт, тести для модульного та підсумкового контролю знань студентів. Усі навчальні дисципліни, які веде Полонка І. А., методично забезпечено та викладаються державною мовою.

Організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній  роботі кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін. Керівник курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та магістерських робіт «магістр».

За ініціативою та під керівництвом Полонки І. А. уже третій рік поспіль  проводиться студентська юридична науково-практична конференція.

Також Іванна Анатоліївна на протязі восьми років бере активну участь над підготовкою та опублікуванням науково-методичного журналу «Право та педагогіка» (№ 8).

×

Руснак Леся Михайлівна – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: адміністративно-правові аспекти права на охорону здоров’я

Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні» (спеціальність 12.00.07)

Курси, що читає:

 1. «Медичне право»,
 2. «Трудове право»,
 3. «Трудове право: методологія, тлумачення і застосування»,
 4. «Загальні правничі компетентності»,
 5. «Історія держави і права зарубіжних країн»,
 6. «Правове регулювання кадрового документообігу»,
 7. «Громадянська освіта»,
 8. «Юридична логіка»,
 9. «Державне будівництво та місцеве самоврядування»,
 10. «Справочинство».

 

 Освіта:

Руснак Леся Михайлівна – випускниця ПВНЗ «Буковинський університет».

З 1995 року по 2001 року навчалася в нашому університеті на юридичному факультеті.

У 2002 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом місто Київ, спеціальність «Правознавство», спеціалізація – «Комерційне та трудове право». У 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Державна служба», спеціалізація – «Правове забезпечення» та здобула кваліфікацію магістра.

З 2005 року Лесю Михайлівну прийнято на посаду викладача кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет» за контрактом.

13 грудня 2016 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З 2017 року переведено на посаду доцента кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін університету.

03 жовтня 2019 року – присвоєно вчення звання «доцента».

 

Досвід роботи:

– робота з потенційним абітурієнтами юридичного факультету;

– вироблення стратегії розвитку юридичного факультету;

– забезпечення професійної освіти студентів-юристів.

Стаж науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації складає більше 20 років.

Руснак  Леся  Михайлівна плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій. Опубліковано нею понад 45 публікації, з них 40 наукового та 5 навчального характеру, з них 11опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації в 2017 році опубліковано монографію «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні», та 5 наукових публікацій у рецензованих фахових виданнях одна з яких включена до наукометричної бази Scopus та 3 навчальних підручника.

У 2019 році Руснак Л.М. пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), за фахом «Юридичні науки». Та отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні В2).

З 2019 року є членом-кореспондентом Академії Адміністративно-Правових Наук місто Київ.

Вміло організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній роботі кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін університету. На високому рівні організовує та проводить виховні години, круглі столи. Є керівником переддипломної та виробничої практики, курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр».

×

Морараш Галина Володимирівна – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: ідіостиль, ідіолект, комп’ютерна лінгвістика.

Тел.: 0953321596

E-mail: ggalya.morarash@gmail.com

Викладає дисципліни: українська мова, українська література, українська мова (за професійним спрямуванням).

 

Народилася 06 липня 1986 року в селі Рідківці Новоселицького району Чернівецької області.

1992-2003 рр. навчалася в Рідківській ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району Чернівецької області, яку закінчила з відзнакою.

2003-2008 рр. навчалася на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і здобула вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та отримала кваліфікацію магістра української філології.

2014-2020 рр. навчалася на юридичному факультеті ПВНЗ «Буковинський університет» і здобула вищу освіту за спеціальністю «Право» та отримала професійну кваліфікацію магістра права.

2018-2020 рр. навчалася в Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (Stefan cel Mare University of Suceava) і здобула вищу освіту за спеціальністю «Європейське право» (European law) та отримала кваліфікацію магістра європейського права.

30 червня 2016 року захистила кандидатську дисертацію («Ідіолект Євгенії Ярошинської») на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (ДК №038961 від 29 вересня 2016 року).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. № 1017 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» присвоєно вчене звання доцента. (АД № 009037 від 27.09.2021 року).

З 2008 року працює в ПВНЗ «Буковинський університет», спершу на посаді асистента кафедри філологічних дисциплін за професійним спрямуванням; з 2016 року – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; з вересня 2018 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.; з вересня 2022 року – доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін.

 

Морараш Г. В. – спеціаліст вищої категорії, автор численних науково-дослідних праць; входить до редакційної колегії науково-методичного журналу «Право і педагогіка» (Рекомендовано до друку Науково-методичною радою юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет»); виступає рецензентом і експертом навчальних посібників та підручників; а також є учасником наукових та науково-методичних рад (об’єднань), зокрема: Вченої ради ПВНЗ «Буковинський університет»; Обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури.

Галина Володимирівна приділяє значну увагу підвищенню рівня науково-педагогічної та методичної майстерності, систематично проходить стажування у закладах вищої освіти України та закордонних ЗВО, бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, науково-методичних семінарах, вебінарах. Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради до Дня працівника освіти та Дня науки. Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами ПВНЗ «Буковинський університет».

У своїй практичній роботі Морараш Г. В. витворює власний спектр методичних прийомів, застосовуючи різні типи і форми навчання: лекції, круглі столи, інтелектуальні ігри, музейні та театральні заняття, брейн-ринги, тематичні тижні, зустрічі з відомими митцями краю; використовує інноваційні методи навчання та індивідуальний підхід до кожного як творчої особистості; спонукає студентів до критичного й аналітичного мислення; розвиває бажання бути грамотними, любити і поважати рідну мову; із шаною ставитись до багатовікових надбань своїх предків – звичаїв та обрядів, культури та релігії; бути достойним громадянином своєї держави.

Морараш Г. В. ніколи не покидає творча ініціатива, бажання знаходити нові шляхи ефективного навчання і виховання молодих спеціалістів. Наполеглива праця та невтомний творчий пошук допомогли Галині Володимирівні стати справжнім майстром педагогічної справи й гідним представником когорти науковців нашого краю.

 

Наукове стажування у закладах вищої освіти, що входять до ЄС:

 1. Stefan cel Mare University of Suceava, Румунія (03.12.2018-06.12.2018).
 2. Scientific and pedagogic intership «Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists»: Intership proceeding February 8 – March 19, 2021. Italy, Venice.

 

Рівень володіння іноземною мовою:

Склала міжнародний іспит на рівень володіння англійської мовою й отримала Сертифікат Aptis General (Listening, Reading, Speaking Writing) про рівень, що відповідає європейським стандартам «С» (Overall CEFR Skill Profile Grade – «С»), виданий British Council, 28.04.2021 р.

 

Монографії:

 1. Морараш Г. Ідіолект Євгенії Ярошинської : [монографія]. Чернівці: Друк Арт, 2018. 304 с.
 2. Синтаксис української мови: на перетині традицій та інновацій. Ніні Василівні Гуйванюк: колективна монографія; за заг. ред. О. В. Кульбабської. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 592 с.

 

Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Labinska, Matiichuk K., Morarash H. (2020). Enhancing Learners’ Communicative Skills through Audio-Visual Means. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 220–236. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/275

 

Публікації в українських та зарубіжних виданнях:

 1. МорарашГ. В. Євгенія Ярошинська: неоціненно призабута перша українська письменниця на Буковині / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 32 (71) № 2, 2021. С. 104-108.
 2. МорарашГ. В., Матійчук К.Д. Національно-мовні концепти мовотворчости Євгенії Ярошинської / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.  Т. 3. С. 195–201.
 3. МатійчукК.Д., Морараш Г. В., Костинюк Я. І. Шляхи, способи, методи та прийоми впливу на формування мотивації до навчання / Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №  Кн. 2. Том ІІ (87). К.: Гнозис, 2020. С. 140–148.
 4. Артеменко О. І., Морараш Г. В. Інформаційні технології туристичного спрямування: стан і перспективи розвитку // Економічні науки: [збірник наукових праць]. Чернівці: Книги ХХІ, 2020. С. 108–117.
 5. Морараш Г. В., Шіряєва К. Г. Поняття демократичного суспільства в контексті розвитку українського суспільства // Право і педагогіка: [науково-методичний журнал]. Чернівці: Місто, 2019. С. 25–29.
 6. Морараш Г. В. Христос Воскрес! Воскресне Україна! // Освіта Буковини. №17 (546). С.
 7. Шабат-СавкаС. Т., Морараш Г. В. «Треба любити нарід, його мову, пісні, звичаї, обичаї» (мовно-естетичні домінанти ідіолекту Євгенії Ярошинської) // Культура слова [зб. наук. пр. / гол. ред. С. Я. Єрмоленко]. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип.  С. 102–113.
 8. Морараш Г. В. Діалектна лексика як домінантна ознака ідіолекту Євгенії Ярошинської // Філологічний дискурс [зб.наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько]. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип.  С. 220–230.
 9. Морараш Г. В. Мовні домінанти публіцистики Євгенії Ярошинської // Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2015. VolumeXI. С. 323–330. ISSN 2300-1062.
 10. Морараш Г. В. Повтор як засіб вербалізації авторських інтенцій в ідіолекті Євгенії Ярошинської // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип.44–45. С. 216–220.
 11. Морараш Г. В. Лінгвальні та екстралінгвальні складники ідіолекту Євгенії Ярошинської як дитячої письменниці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: [зб.наук. пр. / наук. ред. Б. І. Бунчук]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 770 : Слов’янська філологія. – С. 58–64.
 12. Морараш Г. В. Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської // Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. Т.ІІІ (171). С. 284–291.
 13. МорарашГ.В. Идиостиль и идиолект в контексте антропоцентризма // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. М.: «Международный центр науки и образования», 2014. № 6 (25). С. 82–86. ISSN 2309-1924.
 14. Морараш Г В. Фольклорні елементи у мовотворчості Євгенії Ярошинської // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В.Самойленко. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. Кн.  С. 225–230.
 15. Морараш Г. В. Проблеми дослідження ідіостилю письменника в сучасному мовознавстві // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. Чернівці: Черемош, 2013. Вип. № 3 (13). С. 127–130.
 16. Морараш Г. В. Функціонування порівняльних конструкцій в ідіостилі Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: [зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету]. Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 20 (2). С. 35–39.
 17. Морараш Г. В. Фразеологічне багатство мови творів Євгенії Ярошинської // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 28. С. 312–316.
 18. Морараш Г. В. Творення образу автора художнього тексту лексичними засобами (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: [зб.наук.пр. / наук. ред. Б. І. Бунчук]. Чернівці : Рута, 2010. Вип. 496–497: Слов’янська філологія. С. 175–180.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій:

 1. Morarash H. V. Formation of professional competences of a philologist through analyzing principles and methods of linguistic research of the writer’s individual style // Scientific and pedagogic intership «Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists»: Intership proceeding February 8 – March 19, 2021. Italy, Venice: «Baltija Publishing», 2021. 52-55.
 2. Морараш Г. В. Нескорений дух Лесі Українки в контексті національної ідеології // Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс : [матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Лесі Українки]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.75–76.
 3. Морараш Г. В., Кіронда Р. Д. Комп᾽ютерна лінгвістика як напрям мовознавства, що досліджує мову за допомогою комп᾽ютера // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги– ХХІ, С. 73–74.
 4. Морараш Г. В. «Пізнати слово – найвищий дар, найвище, мабуть, щастя»: обшири слова крізь призму наукової та поетичної спадщини Ніни Василівни Гуйванюк // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: Наукові читання, присвячені 70-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Ніни Василівни Гуйванюк, м. Чернівці, 27 листопада 2019 р.
 5. Морараш Г. В. Митна процедура: види, поняття // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : [збірник матеріалів студентської юридичної науково-практичної конференції]. Чернівці, 2019. С. 58–59.
 6. Морараш Г. В., Кельбя С. Г. Місце митного права в системі права України // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги– ХХІ, 2019. С. 43–45.
 7. Морараш Г. В. Мовна особистість й індивідуально-авторська картина світу // Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні: [матеріали науково-практичної конференції]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 67–
 8. Морараш Г. В. Мовна картина світу як репрезентант міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги – ХХІ, С. 78−79.
 9. Морараш Г. В. Витоки формування національномовного світогляду Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці: Книги – ХХІ, С. 190−191.
 10. Морараш Г. В. Мова письменника як об’єкт лінгвістичного вчення // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці : Книги – ХХІ, С. 190−191.
 11. Морараш Г. В. Виховний потенціал художніх творів Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. Чернівці : Книги – ХХІ, С. 450–451.
 12. Морараш Г. В. Текстотвірні функції неповних речень у мовостилі Євгенії Ярошинської // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження : [програма, матеріали та тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора І. І. Слинька / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 152–153.
 13. Морараш Г. В. Діалектизми у мовостилі Євгенії Ярошинської // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : [програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 213–215.

 

Методичні рекомендації:

 1. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 48 с.
 2. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 48 с.
 3. Морараш Г. В., Декуш Н. О. Методичні рекомендації до написання власного висловлення: [навчально-методичний посібник]. Чернівці: Місто. 2021. 90 с.
×

Білінська Людмила Володимирівна – викладач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Освіта та навчання:

23.05.1985      Народилася в м. Чернівцях

1991 – 1999    Навчання в ЗОШ №32 м. Чернівців

1999 – 2002    Навчання у філософсько – правовому ліцеї №2 м. Чернівців

2002 – 2006    Навчання на ступінь бакалавра, за спеціальністю правознавство, напрямом підготовки Право, спеціалізація кримінально – правова , кафедра кримінально–правових дисциплін, Чернівецький національний університет

2006 – 2007    Навчання на ступінь магістра, за спеціальністю правознавство, напрямом підготовки Право, спеціалізація кримінально – правова , кафедра кримінально –правових дисциплін, Чернівецький національний університет

2008   Викладач ЧФ МАУП , юрист консульт на приватній фірмі

2008 – 2015    Викладач кафедри кримінально – правових дисциплін ПВНЗ «Буковинський Університет»

2008 – 2013    Навчання в ад᾿юнктурі Львівського національного університету внутрішніх справ та написання дисертаційного дослідження

2014 – 2015    Навчання в аспірантурі ЛНУ «Львівська політехніка» завершення написання дисертаційного дослідження

 

Напрямки дослідження : «Адміністративна заборона , як засіб протидії корупції в системі державної служби»

 

Наукові інтереси:

Адміністративна заборона , як засіб протидії  корупції в системі державної служби, методи та способи протидії вчинення корупції на місцях.Сфера наукових інтересів і творчих намірів проблематика творення судової влади та адміністративна заборона,як засіб протидії корупції в системі державної служби.

 

Досвід:

Із 2006 року по 2015  надрукувала 18 статей у різних збірниках науково-практичних конференцій, фахових наукових вісниках, науково-аналітичних журналах, які вийшли в Луцьку, Ужгороді, Львові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську,  Чернівцях, Кишиневі.

 

Навики та вміння:

Набуті теоретичні знання та втілення їх на практиці, робота із студентами протягом тривалого часу (14 років).  У 2017 р. отримала свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльність та продовжує здійснювати адвокатську діяльність по сьогодні, є практикуючим адвокатом, представляє  інтереси громадян в суді в ході розгляду кримінальних, цивільних , адміністративних, господарських, справ. 10.02.2022р. є співзасновником Адвокатського Об´єднання  «Конфідо». На постійній основі проходить підвищення кваліфікації, бере участь у вебінарах та практичних круглих столах. У 2022 році пройшла міжнародне стажування на базі університету у м. Краків.

 

Мови:

Українська;

Англійська;

Німецька;

Польська.

 

Публікації:

Білінська Л.В. Корупція як соціально-економічний феномен українського суспільства // Митна справа України. – Львів, 2013. – №2, частина 2, книга 1,с.407.

Білінська Л.В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1 т.1.с.138.

Білінська Л.В. Генеза поняття «Корупція» як суспільно небезпечного діяння //Право. Науковий вісник Ужгородського національного Університету. Ужгород, 2013. – Вип.№21,частина ІІ. с.123.

Білінська Л.В., Бортник Н.П. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів, 2016. – № 845 (Видання індексуєтьсяGoogleScholar, збірник входить до міжнародної наукометричної бази УРАН ).

Тези для конференцій:

Білінська Л.В. Діяльність міжнародних інституцій у сфері боротьби з корупцією.- Львів , 2013р.  «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Львів, 15 – 16 листопада 2013 р. – Льві : у 2 частинах . Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – Частина ІІ. – 136с.

Білінська Л.В. Корупція – найактуальніша проблема сучасного суспільства.  Дніпропетровськ, 2013р. Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 22 -23 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: У 2 частнах, ГО «Правовий світ», 2013. – Частина ІІ . – 12с.

Білінська Л.В. Врахування міжнародного досвіду щодо протидії корупції – потреба сьогодення. Одеса, 2013р. «Юридична Наука : виклики і сьогодення»: Матеріали  міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, Україна, 2 – 3 серпня 2013р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – 112с.

Білінська Л.В. Наукознавчі підходи до розуміння корупції. Донецьк, 2013р. «Шляхи вдосконалення нормативно – правової бази України як основи сталого розвитку суспільства»: Міжнапродна науково – практична конференція, м. Донецьк, 17 – 18 серпня 2013р. – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – 104с.

Білінська Л. В. Корупція як одна із загроз сучасного глобалізованого суспільства. Чернівці, 2013р. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2013): матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013р. / Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Черніві : Книги –  ХХІ, 2013. – 482с.

Білінська Л.В. Адміністративно-правові засоби запобігання корупції в органах влади. Львів, 2016. «Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник тез та доповідей науково – практичного круглого столу, м. Львів, 29 лютого 2016 року.

×
×