Юридичний факультет

Кельбя Стелла Георгіївна – декан юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: дві вищі (юридична та економічна)

Знання мов:

- українська та румунська (володіє вільно)

- англійська та французька (середній рівень)

Більше інформації Згорнути

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

Стелла Георгіївна розпочала свою трудову діяльність в 2002 році помічником судді Першотравневого районного суду (м.Чернівці). З 2003 року займається приватною юридичною практикою. В 2007 році прийнята на посаду заступника декана факультету комп'ютерних систем і технологій ПВНЗ «Буковинський університет». В 2009 році переведена на посаду заступника декана юридичного факультету Буковинського університету.

26 жовтня 2012 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

30 червня 2015 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2020 року – декан юридичного факультету.

Досвід роботи:

- робота з потенційними абітурієнтами факультету;

- вироблення стратегії розвитку факультету;

- забезпечення професійної освіти студентів-юристів;

- співпраця та підтримка міжнародного спілкування у професійній сфері викладацького складу та студентів.

С.Г. Кельбя плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру, монографій. Керівник виробничої практики, курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» та магістерських робіт «магістр», керівник факультетських науково-практичних конференцій та семінарів. Під керівництвом Стелли Георгіївни студенти університету здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з права серед студентів-правників.

Неодноразово проходила підвищення кваліфікації як за кордоном так і на Україні.

Вміло організовує роботу факультету, є авторитетом і наставником для студентів та викладачів. Проводить навчання студентів у комплексі, реалізуючи практичні, виховні, освітні цілі, використовуючи методи компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу. На високому рівні організовує та проводить виховні години, круглі столи. Спрямовує та організовує участь студентів та викладачів у науково-практичних конференціях та благодійних акціях.

С.Г. Кельбя творча, ініціативна особистість, використовує прогресивний досвід, сучасні методи організації роботи колективу. Приділяє багато уваги удосконаленню навчально-виховного процесу. Приймає активну участь у суспільному житті університету, користується авторитетом серед співробітників, викладачів та студентів.

Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради та професійних спілок. Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами президента університету.

Юридичний факультет Буковинського університету створено у 1995 році. У його становленні та розвитку брали участь провідні науковці та юристи-практики: екс-голова Верховного Суду України Онопенко В.В., екс-прокурор м.Чернівці Івасюк Г.І., екс-начальник Обласного управління юстиції Шупеня М.М., д.ю.н., професор, екс-декан юридичного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича Пацурківський П.С., професор Молдован В.В., д.п.н., екс-ректор ЧНУ ім.Ю.Федьковича Костишин С.С.

За час існування факультет випустив понад 2,5 тисячі фахівців із правознавства, що працюють на різних посадах у Головному регіональному, міському та районних управліннях юстиції, правоохоронних органах, судових та державних установах, банках, нотаріаті, адвокатурі, в юридичних відділах державних та приватних промислових підприємств, освітніх закладах.

Підготовку фахівців з права здійснюють кафедри професійних і спеціальних правових дисциплін, фундаментальних юридичних дисциплін, суспільно-гуманітарних дисциплін.

У підготовці фахівців з права беруть участь фахівці природничих наук – д.е.н, професор Евдокименко В.К., кандидат фізико-математичних наук, доцент Вершигора В.Г., кандидат економічних наук, доцент Штерма Т.В., кандидат економічних наук Стахова Н.П., викладачі інформатики та комп’ютерних наук.

Викладачі – юристи виступають опонентами при захисті кандидатських дисертацій з права.

Студенти юридичного факультету є постійними учасниками та призерами конкурсів творчих робіт, які проводить Головне регіональне управління юстиції у Чернівецькій області, Чернівецька обласна рада профспілок, Прокуратура Чернівецької області.

Студенти факультету під керівництвом науковців займаються науковими дослідженнями, результати яких публікуються в університетських та фахових виданнях.

Традиційними є студентські науково-практичні конференції, зустрічі з юристами-фахівцями, круглі столи з правових проблем сучасності.

Професія юриста

Яку роботу виконує юрист у сучасному світі?

Прокурора, помічника прокурора, слідчого, судді загальних і арбітражних судів, адвоката, юрисконсульта, оперативного працівника органів внутрішніх справ, поліції, митних органів, різних служб безпеки (у певних їх структурах), а також працівника управління у муніципалітетах, адміністрації областей, міст і районів, менеджера, фахівця з кадрів, керівника підприємств, установ та різноманітних фірм.

Працевлаштування

Зараз досить ґрунтовно розширилися можливості юриста знайти цікаву роботу у різних сферах діяльності. Нові види робіт виникають у охороні прав споживача, авторських прав, захисту ринку від недобросовісної конкуренції, будівельному бізнесі, у сфері ріелтерської діяльності. І йдеться не просто про розширення числа робочих місць, а про те, що перелік посад, робіт, для яких потрібні знання юриста, стає дедалі ширшим.

Юрист може обіймати провідні та керівні посади: в органах законодавчої, судової, виконавчої влади, зокрема, в центральних і зарубіжних органах держав; в Міжнародних організаціях та їх спеціалізованих установ; в організаціях та установах; наукових співробітників в науково-дослідних установах, а також викладацькі посади у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Головне надбання юриста – здатність завжди бути впевненим у собі.

Бакалавр права під час навчання на юридичному факультеті набуде таких вмінь:

1. Тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи; здійснювати правильну юридичну кваліфікацію.

2. Здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації, розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об’єднань, вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних.

3. Здійснювати контроль за відповідністю юридичних рішень чинному законодавству.

4. Забезпечувати дотримання вимог і стандартів до організації праці, галузевих нормативних актів.

5. Використовувати комп’ютерні технології та спеціальну техніку.

6. Застосовувати і виконувати правила етики юриста.

Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:

- судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець;

- органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів місцевого самоврядування;

- суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;

- самозайняті особи: приватний виконавець.

Продовження освіти

Можливість навчання на магістратурі та аспірантурі за спеціальностю 081 «Право».

Магістр права під час навчання в університеті набуде таких вмінь:

1. Застосовувати набуті знання для вирішення організаційно-управлінських, методичних і практичних та дослідницьких завдань;

2. Збирати, аналізувати, узагальнювати і професійно оцінювати правову інформацію; застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації, перевірки і класифікації джерел; орієнтуватися в науковій, методичній літературі зі спеціальних і суміжних питань;

3. Застосовувати методи моделювання, аналізу криз та конфліктів, теорії прийняття рішень у сфері правотворчої і правозастосовної діяльності держави;

4. Підготувати політико-правовий огляд, реферат, довідку за вітчизняними та іноземними інформаційними матеріалами з різних джерел;

5. Готувати довідки, проекти юридичних та інших ділових документів;

6. Готувати та випускати інформаційно-аналітичні бюлетені, довідники, огляди із застосуванням комп'ютерних методів формування, редагування та верстки;

7. Вільно розмовляти із загальних і професійних питань іноземною мовою, виконувати точний усний і письмовий двосторонній переклад;

8. Застосовувати знання і навички, набуті в галузі ефективної організації праці; систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

Науково-педагогічний склад юридичного факультету

Підготовку фахівців здійснюють кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін, фундаментальних юридичних дисциплін, які надають якісну професійну підготовку та залучають студентів до науково-творчої діяльності.

На факультеті працюють кандидати юридичних наук, доценти Утєхін І.Б., Гудима М.М., Кельбя С.Г., Полонка І.А., Руснак Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент Пелипчук С.М., кандидат філологічних наук, доцент Морараш Г.В., викладачі Білінська Л.В., Боренко В.Б., Мертікарь Т.С. та Декуш Н.О.

На факультеті видається Науково-методичний журнал "Право та педагогіка"

В університеті створено всі умови для розвитку творчого потенціалу студентів, які є активними учасниками всеукраїнських, регіональних та обласних оглядів та конкурсів художньої творчості.

З метою інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи, розвитку конкурентноздатної особливості студенти з першого курсу навчання залучаються до роботи в науковому студентському товаристві.

Студенти юридичного факультету неодноразово представляли Буковинський університет та виборювали призові місця на обласних конкурсах «Студент року».

Систематично проводяться брейн-ринги, організаційно-діяльнісні ігри-дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з фахівцями з права - випускниками факультету.

Юридична клініка

Юридична клініка ПВНЗ «Буковинський університет» створена в 2007 році.

Робота юридичної клініки ПВНЗ «Буковинський університет» спрямована на задоволення потреб громадян у сучасній юридичній освіті та реалізації права на юридичний захист малозабезпечених громадян, а також усіх, хто звертається по юридичну допомогу та потребує консультації з правових питань.

Викладачі та студенти-консультанти юридичної клініки надають первинні, поточні усні консультації з питань цивільного, житлового, трудового, господарського, сімейного, спадкового, пенсійного права, земельного права, захист в цілому тощо.

Студентам-консультантам надають практичну допомогу викладачі цивільного, трудового, сімейного права та ін..

Студенти-консультанти юридичної клініки приймають участь в семінарах, конференціях, конкурсах та інших заходах підготовлених Буковинським університетом та іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом надання практичної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Юридична клініка університету співпрацює з Головним територіальним та міським управліннями юстиції, працівники яких при необхідності надають практичну допомогу з питань права соціального забезпечення, трудового, пенсійного права, сімейних правовідносин тощо, а також запрошуються на всі заходи фахового змісту.

Студенти-консультанти юридичної клініки є постійними учасниками «круглих столів» та науково-практичних студентських конференцій з правової тематики, мають публікації в Збірниках наукових праць та науково-методичному журналі «Право та педагогіка», який видається юридичним факультетом університету.

Студенти-консультанти клініки постійно проводять лекції та бесіди у загальноосвітніх навчальних закладах міста та області з метою ознайомлення учнів щодо їх прав та відповідальності у випадку скоєння злочинів та адміністративних проступків.

Клініка функціонує на громадських засадах. Консультаційні послуги надаються безпосередньо при особистому зверненні.

Адреса юридичної клініки: 58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А, т. 55-36-08.

Студентський науковий гурток "Молодий цивіліст"

Мета діяльності гуртка: Розвиток здібностей студентів у наукових дослідженнях

Основні завдання:

- Навчити вмінню робити аналіз правових явищ;

- Виховувати в собі професійні якості, необхідні кожному юристу, а саме вміння виступати перед аудиторією і логічно, переконливо та грамотно висловлювати та відстоювати свої думки;

- Розвити навички до власних висновків при вивченні цивільно-правових відносин;

- Залучати до участей у наукових заходах університету та за його межами;

- Активізувати творчу діяльність студентів.

Очолює гурток: к.ю.н., доцент Утехін Ігор Борисович

“В здоровому тілі – здоровий дух”. Цього гасла дотримуються наші студенти. Проводяться спортивні змагання з футболу, легкої атлетики, рукопашного бою, волейболу, шахів, настільного тенісу тощо. Багато спортивних перемог на регіональному рівні. Серед студентів факультету є переможці та призери міжнародних спортивних змагань.